Navigation Menu+

Click on Cymru

Posted on Oct 29, 2013 by in Past Exhibitions

11th January - 18th January 2014

 A one week pop-up exhibition showcasing work from a collaborative project between local photographer Alan Whitfield and members of the Colwyn Bay Youth centre.

 

"We are young people aged 12-16yrs that attend Colwyn Bay Youth centre. Over the past few months we have had the opportunity to participate in a photography project which has been facilitated and funded by Conwy Youth Service and Welsh Government grant.

During the project we have been fortunate to work alongside a local artist Alan Whitfield who has provided us with the opportunity to develop skills to document our journey through Wales using the art of photography."

These images were taken in North and South Wales. This is "Click on Cymru"

 

Arddangosfa wythnos yn dangos gwaith o brosiect ar y cyd rhwng y ffotograffydd lleol Alan Whitfield ac aelodau Canolfan Ieuenctid Bae Colwyn.

 

“Rydym yn bobl ifanc rhwng 12-16oed sy'n mynychu Canolfan Ieuenctid Bae Colwyn. Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect ffotograffiaeth sydd wedi cael ei hwyluso a'i ariannu gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy a grant gan Lywodraeth Cymru.

Yn ystod y prosiect, rydym wedi bod yn ffodus i weithio ochr yn ochr â’r artist lleol Alan Whitfield sydd wedi rhoi cyfle i ni ddatblygu sgiliau i gofnodi ein taith trwy Gymru gan ddefnyddio’r grefft o ffotograffiaeth."

Cafodd y delweddau hyn eu cymryd yng Ngogledd a De Cymru. Dyma “Click on Cymru