Navigation Menu+

(CY) The Photo Film Club #009 – Don’t Blink – Robert Frank

Posted on May 10, 2023 by in cy

DYDD MERCHER 24th MAI
7pm (drysau’n agor am 6:30pm)

English

Mae’r CLWB FFILM FFOTOGRAFFIAETH yn cynnal ffilm neu raglen ddogfen ffotograffiaeth bob tua 4-6 wythnos yn sinema fendigedig Theatr Colwyn

Gwyliwch ffilm seiliedig ar ffotograffiaeth, cwrdd â ffrindiau, gwneud ffrindiau a chael eich ysbrydoli!

Our 9th Photo Film Club event is on DYDD MERCHER 24th MAI at 7pm (drysau’n agor am 6.30pm) pryd y byddwn ni’n dangos y ffilm DON'T BLINK - ROBERT FRANK (cert TBC).

Ac un peth arall, dyw e ddim yn glwb go iawn, fel ein henw ni..........does dim angen ymuno yn ffurfiol ac mae croeso i unrhyw un!

 


 CLWB FFILM FFOTO #009

 

DON'T BLINK - ROBERT FRANK

- dir Laura Israel  Cert(TBC)

DYDD MERCHER 24th MAI 2023 am 7pm (drysau’n agor am 6.30pm)

 

 


 

Advance Tickets for the screening are priced at £6 (£8 on the day)

Byddwn yn ceisio cadw prisiau tocynnau mor isel â phosibl fel eu bod yn fwy hygyrch. Os gallwch chi helpu ychydig, ystyriwch wneud cyfraniad ychwanegol bach i Oriel Colwyn wrth i chi dalu.

 

Tocynnau ar gael 

 


Trawsnewidiodd Robert Frank y byd ffotograffiaeth a ffilm annibynnol. Dogfennodd y Beats, glowyr Cymreig, Indiaid Periw, The Stones, bancwyr Llundain a’r Americanwyr. Dyma daith anesmwyth, wedi’i ddatgelu gyda gonestrwydd gan yr artist enciliol ei hun.

 

Photo of Robert Frank by Lisa Rinzler, copyright Assemblage Films LLC

 

Byddai hyd yn oed ffrindiau Robert Frank yn dweud wrthych chi ei fod yn ddyn anodd. Yn un o’r ffigyrau mwyaf dylanwadol ym myd ffotograffiaeth a ffilm annibynnol, nid oedd Frank erioed yn hawdd mynd ato.  Am dros chwe degawd fe lynodd at un weledigaeth ac enillodd ganmoliaeth eang heb orfod cefnu ar ei statws o fod ar yr ymylon.

 

Photo Eye Collage by Robert Frank, copyright Robert Frank

 

Mae Don’t Blink yn dilyn Frank o’i fywyd teuluol cynnar yn y Swistir i’w amharodrwydd i gofleidio’r statws enwog yn Efrog Newydd i’w ymgyrch dilynol i ddod o hyd i unigrwydd mewn cornel anghysbell o Nova Scotia yng Nghanada. Arweiniodd cyfres o drasiedïau personol at Frank i archwilio teimladau cymhleth a phoenus am deulu a ffrindiau, cof a cholled, derbyn newid ac unigrwydd. Mae Don’t Blink yn cynnig mewnwelediad i gynulleidfaoedd o gymhlethdodau ei luniau, ffilmiau a hanes personol wrth ddatgelu stori bywyd cymhleth Robert Frank yn gelfyddyd.

 

Photo in Robert Frank’s studio by Lisa Rinzler, copyright Assemblage Films LLC

 

Mae bywyd a gwaith Robert Frank—fel ffotograffydd a chynhyrchwr ffilmiau - wedi’u plethu mor dynn fel eu bod yn un, ac mae’r sylwedd eang o waith mae wedi’i gyflawni, o The Americans ym 1958 hyd at ei farwolaeth yn 2019, wedi’i gofnodi’n bersonol yn ei gorff anhygoel o ystumiau artistig. O’r ‘90au cynnar ymlaen, roedd Frank wedi bod yn gwneud ffilmiau a fideos gyda’r golygydd arbennig Laura Israel, sydd wedi’i helpu i gadw pethau’n gartrefol a chadw’r sbarc o’r cyswllt cyntaf rhwng y camera a’r bobl/llefydd. Mae Don’t Blink yn bortread gan Israel o’i ffrind a’i chydweithiwr, gyda chyfuniad bywiog o ddelweddau a synau a hen ddyfyniadau a cholledion a chyfeillgarwch sy’n ein gadael gydag olion bras o fywyd y dyn o’r Swistir a ail-greodd ei hun yn y ffordd Americanaidd.

                                                     – Cyfieithiad o ddisgrifiad Gŵyl Ffilmiau Efrog Newydd

 

Photo of Robert Frank by Sid Kaplan from contact sheet, copyright Sid Kaplan

 

Tocynnau ar gael 

 


Rydym ni’n cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth Ffilm Cymru Wales ar gyfer ein dangosiadau Clwb Ffilm Ffotograffiaeth rheolaidd.