Navigation Menu+

Llŷn Peninsula – Malcolm Glover

Posted on Jun 22, 2022 by in Past Exhibitions

02 August - 25th September 2022

In 1985 Malcolm Glover received funding from the Welsh Development Agency to photograph the Llŷn Peninsula. The work was subsequently toured across the U.K. but only shown once briefly within Wales. We are pleased to bring the images back to North Wales and showcase this historic photographic work to new audiences.

 

In 1985 Malcolm Glover bought a second-hand VW camper van and a 125cc motorbike and moved onto a field overlooking Hells Mouth on the Llŷn Peninsula. 

He felt as if he had been transported back into the 1950s, in part because of its remoteness from urban life. 

 

Man, House, Sea - ©Malcolm Glover

 

Malcolm spent the next year photographing the life of the community through its culture, working life and leisure. These photographs record the rural community of the Llŷn Peninsula. 

 

Carnival Queen Pwllhelli - ©Malcolm Glover

 

There was a huge change in life taking place in the early 1980’s. Huge corporate farms were replacing family run smallholdings.

There was also the imminent disappearance of manufacturing industries and the rise of the service industries. 

 

Brass Band Competition ©Malcolm Glover

 

With the onslaught of Thatcherism, which created an irrelevance of the working class and its distinct culture, Malcolm wanted to record this unique place before the inevitable changes transformed its existence and particular culture of that era. 

 

Trevor Man With Sticks - ©Malcolm Glover

 

 

 

LISTEN: Malcolm Glover - BBC Radio Wales - Sat Jul 30 2022

 


 

Ym 1985 derbyniodd Malcolm Glover gyllid gan Awdurdod Datblygu Cymru i dynnu lluniau o Ben Llŷn.  Arddangoswyd y gwaith wedi hynny ledled y DU ond dim ond unwaith am gyfnod byr y bu’n cael ei arddangos yng Nghymru. Rydym yn falch o ddod â’r lluniau yn ôl i Ogledd Cymru ac arddangos y gwaith ffotograffig hanesyddol i gynulleidfaoedd newydd.

Ym 1985 prynodd Malcolm Glover fan wersylla VW ail-law a beic modur 125cc a symud i gae sy’n edrych dros Borth Neigwl ym Mhen Llŷn.  

Roedd yn teimlo ei fod wedi’i gludo yn ôl i’r 1950au, yn rhannol oherwydd ei fod yn bell o fywyd trefol.  

Treuliodd Malcolm flwyddyn yn tynnu lluniau o fywyd yn y gymuned, y diwylliant, bywyd gwaith a hamdden.  Mae’r lluniau’n cofnodi cymuned wledig Pen Llŷn.  

Roedd newid mawr mewn bywydau ar ddechrau’r 1980au.  Roedd ffermydd corfforaethol mawr yn disodli tyddynnod teuluol.

Roedd diwydiannau gweithgynhyrchu ar fin diflannu a diwydiannau gwasanaeth ar dwf.  

Gydag ymosodiad Thatcheriaeth, a wnaeth y dosbarth gweithiol a’u diwylliant yn amherthnasol, roedd Malcolm eisiau cofnodi’r lleoliad unigryw hwn cyn i’r newidiadau anochel drawsnewid bodolaeth a diwylliant penodol y cyfnod.

 


 

Malcolm Glover is an international photographic artist, whose work has been widely published and exhibited.

Already an established documentary photographer he has, more recently, diversified into creative digital works, creating panoramic photographic timescapes and video portraiture.

Notable Clients (Documentary Photography)

 

Mae Malcolm Glover yn arlunydd ffotograffig rhyngwladol, ac mae ei waith wedi’i gyhoeddi a’i arddangos yn helaeth.

Ag yntau eisoes yn ffotograffydd dogfen sefydledig, mae wedi symud i fyd gwaith digidol creadigol yn ddiweddar, gan greu delweddau panoramig ffotograffig a phortreadau fideo.

Cleientiaid Nodedig (Lluniau Dogfen)

 

The Sunday Times, Radio Times, Sunday Express, Mail on Sunday, Independent on Sunday, Illustrated London News, Times Educational Supplement. Penguin, Routledge and Macmillan Books.

Malcolm has work in several public and private collections, including:

National Museum of Photography, Bradford

Welsh Archival Centre, Caernarfon

Welsh Industrial Museum, Cardiff

Rochdale Art Gallery

Oldham Art Gallery (The British Contemporary Photographers Collection)

Vital Arts (St Brats Hospital, London)

Whitechapel Hospital Arts Collection

Kowitz Private Art collection