Navigation Menu+

Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay

Posted on Feb 12, 2018 by in Events, Past Exhibitions

FILM SCREENING: Friday 11th May 2018. 6.30-10.30pm

DO NOT BEND: THE PHOTOGRAPHIC LIFE OF BILL JAY (93 MINS)
Oriel Colwyn/Theatr Colwyn

Film Screening and Exhibition Launch

Friday 11th May 2018 / 6.30 to 10.30pm. Tickets: £5

TICKETS £5

 

Film screening of Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, produced and directed by Grant Scott and Tim Pellatt.

WELSH PREMIER: We are pleased to present a special one night only film screening of Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay to compliment Oriel Colwyn’s new exhibition opening of Bill’s photographers portraits, the first ever exhibition of Bill Jay's work in the UK.

 

 

Magazine editor, writer, lecturer, photographer, evangelist, mercurial force; Bill Jay was all of these and more.

Bill Jay ignited the fire beneath British photography in 1968 with his magazine Creative Camera and fanned its flames via Album magazine, the ICA, the RPS, and camera clubs and polytechnics across the land before decamping to the University of New Mexico and on to Arizona State University. His lectures and teaching created a generation of American photographers, teachers, curators and publishers. He wrote twenty books and over four hundred articles, living a life filled with controversy and passion. Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay documents his life through archive images, audio and photographs alongside interviews with his friends, colleagues and family including Martin Parr, David Hurn, Homer Sykes, Ralph Gibson, Paul Hill, Brian Griffin, Daniel Meadows, Alex Webb, John Benton-Harris, Sue Davis, and Mary V. Swanson amongst others.

 

Following the film screening, co-producers Grant Scott and Tim Pellatt will host a discussion on Bill Jay’s impact on the world of photography and share their experience of producing the film with limited budget and resources.

 

6.30pm - 7.30pm: Exhibition opening of Do Not Bend: Bill Jay’s Photographers Portraits.

7.30pm – 9.00pm: Film screening of Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, produced and directed by Grant Scott and Tim Pellatt.

9:00pm – 9.30pm: Interval

9.30pm – 10.30pm: Discussion / Q&A with Do Not Bend film co-producers Grant Scott and Tim Pellatt.

 

Film and discussion suitable for ages 15+

 

DO NOT BEND: THE PHOTOGRAPHIC LIFE OF BILL JAY (93 MUNUD)
Oriel Colwyn/Theatr Colwyn

Nos Wener 11 Mai 2018 / 6.30 tan 10.30pm. Tocynnau: £5

TOCYNNAU £5

 

Dangosiad o ffilm Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, wedi ei chynhyrchu a’i chyfarwyddo gan Grant Scott a Tim Pellatt.

Rydym ni’n falch o gyflwyno dangosiad un noson yn unig o Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay i gyd-fynd ag agor arddangosfa newydd Oriel Colwyn o bortreadau ffotograffwyr Bill Jay.

 

Roedd Bill Jay yn olygydd cylchgronau, awdur, darlithydd, ffotograffydd, efengylydd ac yn gymeriad bywiog iawn i ddweud y lleiaf.

Cynnodd Bill Jay y tân o dan ffotograffiaeth Brydeinig yn 1968 gyda’i gylchgrawn Creative Camera a lledaenu’r fflamau ar draws cylchgrawn Album, yr ICA, yr RPS a chlybiau camerâu a pholytechnig ar draws y wlad cyn ffoi i Brifysgol Mecsico Newydd ac yna i Brifysgol Talaith Arizona. Magodd ei ddarlithoedd a’i addysgu genhedlaeth o ffotograffwyr, Athrawon, curaduron a chyhoeddwyr Americanaidd. Ysgrifennodd ugain o lyfrau a thros bedwar cant o erthyglau, gan fyw bywyd llawn dadl a brwdfrydedd. Mae Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay yn dogfennu ei fywyd drwy ddelweddau archif, sain a ffotograffau yn ogystal â chyfweliadau gyda’i gyfeillion, cydweithwyr a’i deulu, gan gynnwys Martin Parr, David Hurn, Homer Sykes, Ralph Gibson, Paul Hill, Brian Griffin, Daniel Meadows, Alex Webb, John Benton-Harris, Sue Davis, a Mary V. Swanson.

Yn dilyn y ffilm bydd y cyd-gynhyrchwyr, Grant Scott a Tim Pellatt yn cynnal trafodaeth ar effaith Bill Jay ar fyd ffotograffiaeth ac yn rhannu eu profiadau o gynhyrchu’r ffilm gyda chyllideb ac adnoddau prin.

 

6.30pm - 7.30pm: Agor arddangosfa Do Not Bend: Portreadau Ffotograffwyr Bill Jay.

7.30pm - 9.00pm: Dangosiad o ffilm Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, wedi ei chynhyrchu a’i chyfarwyddo gan Grant Scott a Tim Pellatt.

9:00pm - 9.30pm: Egwyl

9.30am – 10.30pm: Trafodaeth / sesiwn holi ac ateb gyda chynhyrchwyr Do Not Bend, Grant Scott a Tim Pellatt.

 

Mae’r ffilm a’r drafodaeth yn addas i bobl 15 oed a hŷn.