Navigation Menu+

The Photo Film Club #001

Posted on Oct 29, 2021 by in Events, Past Exhibitions

Saturday 27th November 2021

Doors Open: 3.30pm  //  Film Starts: 4pm  //  £5

It was great to see so many people visiting Oriel Colwyn’s Northern Eye Photography Festival event in October..  we have missed you all and the interaction around and engagement with photography that events like these can provide.

With this in mind, our Curator has been looking at ways to run more regular photography based social events to encourage meeting up safely for discussion, engagement and enjoyment.

We are now happy to announce a new initiative THE PHOTO FILM CLUB which will host a photography based film or documentary roughly every 6 weeks on a Saturday afternoon in the wonderful Theatr Colwyn cinema.

Watch a photography based film, meet some old friends, make some new friends, then maybe go on for an optional drink, snack or meal somewhere in the town for a bit of a social.

We aim to keep the tickets prices for the film screenings as low as we possibly can to open up the screening for more people. If you are in the position to help out a little more, please consider making an extra donation to Oriel Colwyn at checkout.

We kick-off our first Photo Film Club event on SATURDAY 27th NOVEMBER at 4pm (doors 3.30pm) where we will be we will showing the film FRAME BY FRAME. 

Tickets are priced at £5 and if you would like to join us somewhere after (place TBC) anything you choose to eat or drink is not covered by the £5 film charge, we are nice, but not THAT nice!

Ohh and one last thing, it is not really a club, we just liked the name… Its not exclusive, you don’t have to join and everyone is welcome!

 


The Photo Film Club #001

FRAME BY FRAME 

- dir Alexandra Bombach and Mo Scarpelli  Cert(15)

SATURDAY 27th NOVEMBER at 4pm (doors 3.30pm)

 

 

After decades of war and an oppressive Taliban regime, four Afghan photojournalists face the realities of building a free press in a country left to stand on its own – reframing Afghanistan for the world and for themselves.

When the Taliban ruled Afghanistan, taking a photo was a crime. After the regime fell from power in 2001, a fledgling free press emerged and a photography revolution was born. Now, as foreign troops and media withdraw, Afghanistan is left to stand on its own, and so are its journalists. Set in a modern Afghanistan bursting with color and character, FRAME BY FRAME follows four Afghan photojournalists as they navigate an emerging and dangerous media landscape  – reframing Afghanistan for the world, and for themselves. Through cinema vérité, intimate interviews, powerful photojournalism, and never-before-seen archival footage shot in secret during the Taliban regime, the film connects audiences with four humans in the pursuit of the truth.

 

BOOK TICKETS

 

"A piercing, poignant and — as befits its subject — beautifully composed exploration of the challenges and responsibilities faced by photojournalists in Afghanistan’s post-Taliban free press." Variety

"Follow four photojournalists focused on the future..." Los Angeles Times

 "A sharp, soulful doc... As its subjects’ images probe unhealed schisms of gender, faith and privilege in a country still hostile to liberal journalism... the film in turn proves the alternately confrontational and cathartic power of the camera lens." VARIETY

"A visually elegant, deftly edited piece, one which shows the beauty of Afghanistan in a way the West virtually never sees." INDIEWIRE

"Compelling... inspirational... affecting." - LA Observed

 "A bracing tribute to the power of photojournalism." Hollywood Reporter

"An indispensable visual history" TIME

"The film features photographers passionate about telling stories of the true identity of Afghanistan – whether they are newsworthy or not." BBC Culture

"Balance[s] the film’s conflict-zone violence with humanity and humor..."  Filmmaker Magazine

"Gives a passionate voice to an Afghan vision.”The Washington Post

 


Y CLWB FFILM FFOTO

Roedd hi mor braf gweld cymaint ohonoch chi yng Ngŵyl Ffotograffiaeth ‘The Northern Eye’ Oriel Colwyn ym mis Hydref.  Rydym wedi eich colli chi a’r holl ryngweithio ac ymgysylltiad â ffotograffiaeth y gall digwyddiadau fel hyn eu cynnig.

Gyda hyn mewn golwg, mae ein Curadur wedi bod yn edrych ar ffyrdd o redeg digwyddiadau ffotograffiaeth mwy rheolaidd er mwyn annog cyfarfod yn ddiogel am drafodaeth, ymgysylltiad a mwynhad.

Rydym ni felly’n hapus iawn i gyhoeddi menter newydd, CLWB FFILM FFOTO a fydd yn dangos ffilm neu raglen ddogfennol seiliedig ar ffotograffiaeth bob ryw 6 wythnos ar brynhawn dydd Sadwrn yn sinema Theatr Colwyn wych.

Cyfle i wylio ffilm am ffotograffiaeth, cyfarfod hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd ac yna mynd am ddiod neu bryd bach o fwyd rywle yn y dref i gymdeithasu ychydig.

Byddwn yn ceisio cadw prisiau'r tocynnau mor isel ag y gallwn fel eu bod yn agored i fwy o bobl. Os allwch chi helpu ychydig, a fasech mor garedig ag ystyried gwneud cyfraniad bach ychwanegol i Oriel Colwyn wrth i chi dalu.

Bydd ein digwyddiad Clwb Ffilm Ffoto cyntaf yn cael ei gynnal DDYDD SADWRN, 27 TACHWEDD am 4pm (drysau'n agor am 3.30pm) lle bydd y ffilm FRAME BY FRAME yn cael ei dangos. 

Pris y tocynnau i weld y ffilm yw £5; os ydych eisiau ymuno  â ni rywle wedyn (lle i’w benderfynu) am rywbeth i’w yfed neu i’w fwyta bydd hynny'n gost ychwanegol. 

Ac un peth arall, nid clwb go iawn ydi o, hoffi’r enw oedden ni .......... does dim angen ymuno'n ffurfiol ac mae croeso i unrhyw un!

—————————————————————————————————

FRAME BY FRAME 

- Cyfarwyddwyd gan Alexandra Bombach a Mo Scarpelli

Tystysgrif (15)

Ar ôl degawdau o ryfel a gorthrwm y Taliban, mae pedwar ffoto-newyddiadurwr Affganaidd 

yn wynebu realiti adeiladu gwasg rydd mewn gwlad sydd wedi'i gadael ar ei phen ei hun - gan ail-fframio Affganistan i’r byd ac iddyn nhw eu hunain.

O dan reolaeth y Taliban roedd ffotograffiaeth yn drosedd. Ar ôl cwymp y Taliban yn 2001 dechreuodd gwasg rydd newydd egino a ganwyd chwyldro ffotograffiaeth. Wrth i’r milwyr a’r cyfryngau tramor gilio, roedd Affganistan a’i newyddiadurwyr ar eu pen eu  hunain. Wedi’i gosod mewn Affganistan sy’n fwrlwm o liw a chymeriad, mae FRAME BY FRAME yn dilyn pedwar ffoto-newyddiadurwr Affganaidd wrthi iddynt ddod hyd i'w ffordd mewn byd dieithr. Drwy arddull cinéma vérité, cyfweliadau personol, ffoto-newyddiaduraeth bwerus a ffilm archif wedi'i thynnu'n gudd mae'r ffilm yn cysylltu cynulleidfaoedd â phedwar o bobl sy'n ceisio darganfod y gwir.