Navigation Menu+

Lightbox

Mae BLWCH GOLAU yn brosiect gweithdy ffotograffiaeth RHAD AC AM DDIM i bobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed.

Mae’n gyfle i weithio ar brosiectau ffotograffiaeth hwyliog a dysgu sgiliau newydd gyda churadur a ffotograffydd Oriel Colwyn, Paul Sampson a’i gynorthwyydd, Emily Hulme


LIGHTBOX is a FREE photography workshop project for young people aged between 10 and 16.

An opportunity to work on fun photographic projects and learn new skills with Oriel Colwyn’s curator and photographer, Paul Sampson and his assistant Emily Hulme.